Publieke gebouwen
 

 

Alle publieke gebouwen in Vlaanderen groter dan 1 000 m² moeten tegen 1 januari 2009 een energieprestatiecertificaat invoeren en uithangen. Het gaat om zo’n 9 500 gebouwen.

Het energieprestatiecertificaat legt op zich geen eisen op aan het gebouw maar informeert de eigenaars en de gebruiker door middel van een richtwaarde over de energetische kwaliteit van het gebouw. Naast een richtwaarde bevat het energieprestatiecertificaat ook een opsomming van de energiebesparende maatregelen die zich op korte termijn terugverdienen. Het energieprestatiecertificaat wordt op een voor het publiek zichtbare plaats uitgehangen. Lees meer...

EPC-Vlaanderen is gecertificeerd een dergelijk certificaat af te leveren. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.