Heet van de naald:

Feiten, fabels en weetjes

 

 

Hieronder enkele handige tips maar ook de hardnekkige misverstanden rond isolatie, condensatie, koudebruggen, luchtdicht bouwen, ...

FABEL: teveel isolatie leidt tot schimmels
De term 'isolatie' wordt in de omgangstaal niet enkel voor 'thermische' isolatie gebruikt, maar ook voor het luchtdicht afsluiten van spleten en kieren. "Over"-isolatie betekent hierdoor het goed isoleren van een woning en ook het volledig luchtdicht afsluiten van een constructie (zonder steeds rekening te houden met de noodzaak aan ventilatie van het gebouw).

Wil je het binnenklimaat van je huis gezond houden, dan is ventilatie of verluchting nodig, ook bij 'thermisch' goed geïsoleerde constructies. "Over"-isolatie heeft dus niets te maken met de dikte of de isolatiewaarde van de gebruikte isolatie

FEIT: Wat is een koudebrug? Is dit belangrijk?
Een koudebrug is een verbinding in een constructie waarbij de koude van buiten naar de binnenzijde van de constructie geleid wordt, bv. door vulspecie in een spouwmuur, door een betonnen doorlopende verdiepingvloer, stalen raamkozijnen e.d. Het gevolg van de koudebrug is naast wat warmteverlies vooral condensatie van de waterdamp in de warme kamerlucht.

Gezien de EPB-wetgeving die dikke isolatiewaarden vraagt, bouwt men alsmaar passiever en passiever. In de huidige constructies staan koudebruggen voor 10% van de warmteverliezen in. In een passieve woning stijgt dit percentage tot 30%! Het belang is hierdoor al gauw duidelijk.

FABEL: Wie met een isolerende steen bouwt, haalt de EPB-norm, ook zonder bijkomende isolatiemateriaal.
Sinds 2009 gelden nieuwe EPB normen en dient een buitenmuur aan Umax = 0,4 W/m²K te voldoen. Voor een binnenmuur geldt Umax = 1 W/m²K.

Een muur opgetrokken met een isolerende steen heeft typisch een U waarde > 1. Een klassieke thermobrick van 14cm zonder isolatie haalt ongeveer U = 2 W/m²K. Gezien de strengere normen is dit dus niet meer toereikend.

Bereken via deze weg zelf de U-waarde van uw muur: link

FABEL: Van vloerverwarming krijg je spataders.
De temperatuur van de vloerverwarming staat best zo laag mogelijk, typisch zelfs lager dan 27°C. Op die manier krijg je noch spataders, noch zweet- of opgezwollen voeten.
Voorzie wel voldoende leidingen in de vloerverwarming om op deze lage temperaturen te kunnen werken en een homogene verwarming te hebben.

Lekken in de leidingen kunnen vlot door middel van een infraroodcamera opgespoord worden. Neem hiervoor geheel vrijblijvend contact met ons op.

wat is een K-waarde van een gebouw?
De K-waarde is de globale isolatiewaarde van een gebouw.

De globale K-waarde, houdt rekening met het warmteverlies door de buitenmuren, daken, vloeren, venster en eveneens met de compactheid van het gebouw. Hoe lager de K-waarde, hoe beter beter het huis in het algemeen geisoleerd is. Op heden geldt eeen K45-peil voor nieuwbouwwoningen (Belgisch norm).

Wat is een R-waarde van materiaal?
De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag.

De R-waarde geeft het isolerend vermogen van het materiaal weer. Deze wordt vaak gebruikt voor de isolerende waarde aan te geven van dubbel glas, muren, vloeren, daken, .... Hoe groter de R-waarde, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het material aldus isoleert. De eenheid is m²K/W.

R = d/λ

R = warmteweerstand [m2 K/W]
d = dikte van het materiaal [m]
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt [W/m K] (deze waarden zijn gekend voor het grootste deel van de gebruikte materialen)

Wat is een U-Waarde (of k-waarde)?
De U-Waarde is de warmtedoorgangscoëfficiënt, en is de hoeveelheid warmte die in een stationaire toestand doorheen een wand gaat, per eenheid van tijd, per eenheid van oppervlakte en per eenheid van temperatuursverschil tussen de omgevingen langs beide zijden van de wand. De eenheid is W/m²K.

De U-waarde wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat en meer bepaald door het type en dikte van het materiaal. Hoe lager de U-waarde (of k-waarde) van de gebruikte materialen, hoe minder warmteverlies er optreedt door dat deel naar de buitenomgeving of hoe meer er warmte wordt binnengehouden door dat specifieke contructiedeel.

U = 1 / R

Enkele voorbeelden van constructiedelen met hun Umax waarden:

 • daken en plafonds = 0,3 W/m²K
 • muren = 0,4 W/m²K
 • vloeren op volle grond = 0,4 W/m²K
 • deuren = 2,9 W/m²K
 • Wat is een λ (lamba)-Waarde?
  De λ-waarde is de warmtegeleidingscoëfficiënt, en is de hoeveelheid warmte die in stationaire toestand door het materiaal gaat, per eenheid van oppervlakte per tijdseenheid en per eenheid van temperatuursgradiënt in dit materiaal. De Lambda waarde geeft de warmtegeleiding aan van een bepaald materiaal. De eenheid is W/mK. Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter het materiaal isoleert en warmteverlies tegenhoudt.

  De meest efficiënte isolatiematerialen met lage lambda-waarde, zijn in volgorde (indicatief):

 • Polyisocyanuraat (PIR) = 0,023-0,032
 • Polyurethaan (PUR) = 0,023-0,032
 • Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) = 0,026-0,033
 • Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) = 0,033-0,042
 • Cellenglas (CG) = 0,042-0,050
 • Rotswol (MW) = 0,035-0,042
 • Glaswol (MW) = 0,032-0,040
 • andere: link
 • Links: